مجموعه استاد شاگرد برق

یک برقکار ساختمان بدون تجربه هیچگاه نمی تواند در پروژه های کاری خود موفق باشد . در حقیقت یادگیری برق ساختمان نیازمند کسب اطلاعات تجربی وعملی می باشد وبنابراین هر برقکار تازه وارد باید مدتی را به عنوان شاگرد نزد یک برقکار ساختمان با تجربه بگذراند.

در مجموعه استاد شاگرد برق تجربه های کاری یک برقکار ساختمان در اختیار شما قرار داده می شود این عمل با در اختیار قرار گرفتن یک کتاب وتعدادی جزوه وهمچنین برقراری ارتباط از طریق تلفن وتلگرام با برقکاران ساختمانی امکان پذیر می باشد.

برای شروع می توانید یک مکالمه تلفی رایگان داشته باشید وسوالات خود را در رابطه با برقکاری ساختمان بپرسید...

برقکار : محمد اسماعیل افشاری

تلفن: 09139210684

خرـــــــــــــید ایــــــــــــــــــن مجـــــــــــــــــــموعه