محمد اسماعیل افشاری

داراي مهندسي برق گرايش قدرت

برقكار ساختمان وصنعتي

نويسنده كتاب آموزش گام به گام برقكاري ساختمان به زبان ساده(مشاهده كتاب)

محمداسماعيل افشاري

 وبسایت:

www.spdf.ir

 ایمیل :

info@spdf.ir

 کانال تلگرام:

telegram.me/msaspdf

 تلفن:

09139210684

 ارتباط با محمد اسماعیل افشاری