آمادگی برای آزمون نظام مهندسی برق استاد رضا حسن پور

معرفی کتاب قسمت اول

اطلاعات بیشتر در www.spdf.ir

-کتابچه حل تشریحی آزمون نظام مهندسی برق اردیبهشت 97

(طراحی ونظارت)  تالیف: مرتضی رضائی - رضا حسن پور    قیمت : 15 هزار تومان

خرید با ارسال عدد 4 به سامانه 50002015393512

-کتاب طراحی ومحاسبات شبکه های توزیع برق

تالیف:  رضا حسن پور - سید هادی حسینی کردخیلی - هادی یوسفی - میرمحمدمحمدی تاکامی- طاهر صدر  قیمت : 15 هزار تومان

خرید با ارسال عدد5به سامانه 50002015393512

-کتاب طراحی سیستم های نیرو و ارتینگ صاعقه گیر در ساختمان ها

تالیف:  مهندس علی فیاض - مهندس محمد جعفری  قیمت: 27 هزار تومان

خرید با ارسال عدد6به سامانه 50002015393512

-کتاب تجهیزات حفاظت گذراspd

نویسندگان: مهندس احمد رضا گران - مهندس محمد جعفری - دکتر محسن نیاستی قیمت : 21 هزار تومان

خرید با ارسال عدد7به سامانه 50002015393512

-کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد پنجم چاپ هفتم تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت : 24 هزار تومان

خرید با ارسال عدد8به سامانه 50002015393512

 

معرفی کتاب قسمت دوم www.spdf.ir

-کتاب آزمون های ورود به حرفه ی کاردان های رشته تاسیسات برق از اسفند ماه 91 الی مرداد ماه 94 تالیف : مهندس رضا حسن پور قیمت : 20 هزار تومان

خرید با ارسال عدد9به سامانه 50002015393512

-کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق پیوست جلد سوم چاپ نهم پیوست جلد سوم چاپ نهم تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت : 21 هزار تومان

خرید با ارسال عدد10 به سامانه 50002015393512

-کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق پیوست جلد سوم چاپ یازدهم تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت 29 هزار تومان

خرید با ارسال عدد11 به سامانه 50002015393512

-کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق پیوست جلد سوم چاپ چهارم

تالیف : مهندس رضا حسن پور قیمت : 16 هزار تومان

خرید با ارسال عدد12 به سامانه 50002015393512

-کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد دوم چاپ چهارم تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت : 25 هزار تومان

خرید با ارسال عدد13به سامانه 50002015393512

 

معرفی کتاب- قسمت سوم www.spdf.ir

-هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد اول   چاپ چهارم

تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت : 28 هزار تومان

خرید با ارسال عدد14به سامانه 50002015393512

-کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق پیوست جلد سوم چاپ سوم

تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت : 10 هزارتومان

خرید با ارسال عدد15به سامانه 50002015393512

-هزار نکته درمورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی برق جلد چهارم

تالیف : مهندس رضا حسن پور  قیمت :25 هزارتومان

خرید با ارسال عدد16به سامانه 50002015393512

-هزار نکته درمورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی برق پیوست جلد سوم چاپ ششم

تالیف مهندس رضا حسن پور قیمت : 12 هزار تومان

خرید با ارسال عدد17به سامانه 50002015393512

-هزار نکته درمورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی برق جلد سوم چاپ دوم

تالیف مهندسرضا حسن پور قیمت : 30 هزار تومان

خرید با ارسال عدد18به سامانه 50002015393512