ابزارات برقكاري ساختمان وصنعتي

جعبه ابزار سفارشی برقکار ساختمان وصنعتی

انبردست

انبردست

وسيله ايست كه با كمك آن مي توان اجسام را نگه داشت يا خم كرد

سيم چين

سيم چين

از اين وسيله براي بريدن سيم ها استفاده مي شود

فازمتر

فازمتر

 وسيله ايست براي تشخيص سيم فاز از نول

متر

متر

از متر براي اندازه گيري استفاده مي شود

آچار فرانسه

آچارفرانسه

براي باز وبستن مهره ها

مولتي متر

مولتي متر

براي اندازه گيري جريان - ولتا‍‍ژ - مقاومت وتشخيص قطعي مدار

چكش

چكش

براي كوبيدن ميخ يا ضربه زدن

چاقوي كابل بري وروپوش برداري كابل

چاقوي روپوش برداري كابل

براي بريدن يا روپوش برداري كابل

هويه وسيم لحيم

هويه

براي انجام لحيم كاري

ابزار پرس سرسيم و وايرشو

پرس سرسيم و وايرشو

براي اتصال انواع سرسيم و وايرشو به سيم هاي افشان

جعبه ابزار سفارشی برقکار ساختمان وصنعتی

فنر سيم كشي

فنر سيم كشي

براي انجام عمل سيم كشي

كاتر

كاتر

براي بريدن

سوهان

سوهان

براي عمل سوهان كاري وبراده برداري از روي اجسام

كمان اره

كمان اره

براي بريدن

دستكش ايمني

دستكش ايمني

براي ايمني افراد در مقابل برق گرفتگي

چراغ قوه

چراغ قوه

براي مشاهده در تاريكي

دم باريك

دم باريك

براي نگه داري اجسام در جاهاي باريك وتنگ

پيچ گوشتي

پيچ گوشتي

براي باز وبستن انواع پيچ هاي دو سو وچهارسو

جعبه ابزار سفارشی برقکار ساختمان وصنعتی