برق ساختمان

مطالب اخیر بلاگ

تابلو برق و کلید مینیاتوری

آمادگی برای آزمون نظام مهندسی - تابلو برق و کلید مینیاتوری

1- کلید هایی مشابه کلید های مینیاتوری ولی از نوع ایزولاتور یا جداکننده در بازار موجود هستند. این کلید ها رله های مغناطیسی و حرارتی ندارند و تنها راه شناخت آنها این است که منحنی قطع یا حروه B و C را ندارند.

2- ارتفاع تابلو برق واحد از کف بین 150 تا 180 سانتی متر می باشد.

3- حداقل فاصله جبهه جلو عملیاتی تابلو برق از دیوار یک متر می باشد یعنی پشت وسایلی مانند یخچال قرار نگرفته.

4- حداقل فاصله نصب تابلو از لوله های آب ، لوله های سیستم های برودتی وحرارتی وسایر لوله های سیستم های تاسیسات مکانیکی برابر 30 سانتی متر می باشد.(در فضای عمومی)

5- حداقل سطح مقطع شینه ارت ونول دارای ظرفیت مجاز 5/1 برابر کلید اصلی حفاظتی تابلو است.

6- حداقل فاصله سیم کشی روکار از لوله های گاز طبیعی برابر 5 سانتی متر می باشد.

7- در مدار پریزهایی که زیر سینک یا پشت لباسشویی وظرف شویی قرار می گیرند به دلیل خطر نشت آب کلید جریان نشتی نصب می شود.

8- مدار برق حمام دارای کلید جریان نشتی می باشد.

9- سرپیچ چراغ های مصارف عمومی تحمل جریان 10 آمپری را دارند.

10- باید حداقل 5/1 سانتی متر روی لوله هایی که در دیوار نصب شده اند وحداقل 3 سانتی متر روی لوله هایی که در کف خوابانده شده اند مصالح ساختمانی باشد.در محیط های مرطوب ونمناک باید حداقل 5 سانتی متر روی لوله های برق پوشیده شود.

11- جریان نامی کلید مینیاتوری بالادست باید مساوی یا کوچکتر از کلید جریان نشتی باشد. مثلاً برای کلید جریان نشتی 32 آمپری ، کلید مینیاتوری بالادست باید 32 یا 25 آمپر باشد واگر 40 آمپر باشد کلید جریان نشتی آسیب می بیند.

12- باید حتماً سلکتیویته یا تمایز بین کلید های مینیاتوری تابلو برق وکنتور رعایت شود مثلاً اگر کلید کنتور تیپ C است کلید تابلو تیپ B باشد تا در زمان اتصال کوتاه ابتدا تابلو واحد قطع شود.

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

بسته طلايي آموزش برقكاري ساختمان وصنعتي

ادامه مطلب

سیم وکابل

آمادگی برای آزمون نظام مهندسی - سیم وکابل

1- رنگ عایق سیم ها برای سه فاز به ترتیب قرمز زرد و سیاه می باشد. البته طبق استاندارد IEC60227-1 رنگ عایق سیم ها برای سه فاز به تریب قهوه ای سیاه وخاکستری معرفی شده است ولی بهتر است رنگ مطابق بند قبل(قرمز زرد-سیاه) باشد.

2- رنگ عایق هادی برای نول آبی کم رنگ می باشد.(N)

3- رنگ عایق هادی برای سیم ارت ، سبز وزرد راه راه می باشد.(PE)

4- رنگ عایق هادی مشترک حفاظتی وخنثی(هادی که برای ارت و نول مشترک است- PEN) ترجیحاً سبز وزرد راه راه است در غیر اینصورت آبی کم رنگ انتخاب می شود . در هر دوحالت باید در انتهای سیم با برچسب مخصوص، هادی مشترک معرفی شود.

5- رنگ شینه ها در تابلو برق باید از رنگ عایق هادی ها تبعیت کند.

6- سیم های استفاده شده در سیم کشی تا مقطع 10 میلی متر مربع از نوع مفتولی تک لا ودر سطح مقطع بالای 10 میلی متر مربع می توانند به صورت چند مفتولی باشند . جنس سیم ، مسی باشد واستفاده از سیم آلومنیومی ممنوع است.

7- سیم های فاز برگشتی از کلید ها به رنگ خاکستری یا سفید باشند.

8- استفاده از یک نول مشترک برای چند مدار که هر کدام دارای فیوز مستقل هستند ممنوع است.

9- در صورت استفاده از سیم های افشان باید سرسیم لحیم کاری شده وسپس زیر کنتاکت قرار بگیرد یا از سرسیم های مخصوص استفاده شود.

10- اتصالات سیم ها به یکدیگر با استفاده از ترمینال پیچی انجام شده و پیچیدن سیم ها به یکدیگر وچسباندن با کمک نوار چسب عایق ممنوع است.

11- استفاده از سیم چند لا وبست های میخی یا میخ معمولی در سیم کشی روکار ممنوع است.

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

بسته طلايي آموزش برقكاري ساختمان وصنعتي

ادامه مطلب

دتکتور اعلام حریق

آمادگی برای آزمون نظام مهندسی -دتکتور اعلام حریق

1- وسایل تشخیص حریق می باشند.

2-

دتکتور

3- دتکتورهای دودی در برابر دود حساس بوده و عکس العمل نشان می دهد. دتکتورهای یونیزه در کشف آتش های بدون دود زیاد کاربرد دارند و در مجتمع های مسکونی، اداری و بیمارستانی استفاده می شوند. دتکتورهای اپتیکال در کشف آتش های با دود غلیظ کاربرد دارند و در انبارهای موادPVC استفاده می شوند. دتکتورهای حرارتی نسبت به افزایش درجه حرارت حساس بوده و عکس العمل نشان می دهند. دتکتورهای حرارتی در مکان هایی استفاده می شوند که دتکتورهای دودی کاربرد ندارند مانند آشپزخانه ها، اتاق های دیگ بخار، اتاق ژنراتور و....

در مجتمع های مسکونی در مکان هایی مانند آشپزخانه، موتورخانه و.. باید از دتکتورهای حرارتی استفاده شود و در اتاق ها و سایر قسمت های خانه از دتکتورهای دودی استفاده می شود.

4- در محوطه پارکینگ از دتکتورحرارتی افزایشی (ROR) استفاده می شود. این دتکتور حساس به سرعت افزایش دما می باشد.

5- حداکثر فاصله دتکتورهای حرارتی افزایشی از یکدیگر 5/7 متر می باشد . به شرط آنکه حداکثر ارتفاع سقف پارکینگ 3 متر باشد.حداکثر فاصله این دتکتورها از گوشه ها 3/5 متر می باشد. وح داکثر فاصله این دتکتور از دیوار 8/3 متر است.

6- نصب دتکتور در سقف کاذب با ارتفاع بیش از 80 سانتی متر ضروری است.

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

بسته طلايي آموزش برقكاري ساختمان وصنعتي

ادامه مطلب

شستی اعلام حریق

آمادگی برای آزمون نظام مهندسی - شستی اعلام حریق

1- نصب حداقل یک شستی اعلام حریق در هر طبقه ضروری است.

2- باید شستی در کنار درب خروج اصلی طبقات وجود داشته باشد و حداکثر فاصله از درب 5/1 متر می باشد.

3- ارتفاع نصب شستی اعلام حریق نسبت به کف تمام شده 120 تا 160 سانتی متر می باشد وبرای دسترسی افراد ناتوان جسمی بین 120 تا 140 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

4- نصب شستی باید به صورت روکار یا نیمه توکار باشد. تا در زمان فرار ، شستی به راحتی وسرعت دیده شود. در نصب توکار باید حداقل 15 میلی متر شستی بیرون باشد.

5- حداکثر فاصله بین دو شستی در مکان های پر خطر 30متر ودر مکان های کم خطر 45 متر می باشد.

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

بسته طلايي آموزش برقكاري ساختمان وصنعتي

ادامه مطلب

Showing 9 - 16 of 145 items