بي متال الكترونيكي

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: برق صنعتی

بي متال الكترونيكي از لحاظ عملكرد و ساختار مشابه بي متال هاي معمولي است با اين تفاوت كه در بي متال الكترونيكي مي توان مدت زمان راه اندازي الكتروموتو را تعيين كرد. با توجه به اينكه استفاده از بي متال هاي معمولي باعث قطع مدار برخي از الكتروموتور ها در لحظات اوليه راه اندازي مي شوند، رله هاي بي متال الكترونيكي اين مشكل را حل كرده و در برخي موارد جايگزين   بي متال هاي معمولي شده است.

مجموعه کامل آموزش برقکاری ساختمان و صنعتی

اتصال بي متال