تابلو برق و کلید مینیاتوری

آمادگی برای آزمون نظام مهندسی - تابلو برق و کلید مینیاتوری

1- کلید هایی مشابه کلید های مینیاتوری ولی از نوع ایزولاتور یا جداکننده در بازار موجود هستند. این کلید ها رله های مغناطیسی و حرارتی ندارند و تنها راه شناخت آنها این است که منحنی قطع یا حروه B و C را ندارند.

2- ارتفاع تابلو برق واحد از کف بین 150 تا 180 سانتی متر می باشد.

3- حداقل فاصله جبهه جلو عملیاتی تابلو برق از دیوار یک متر می باشد یعنی پشت وسایلی مانند یخچال قرار نگرفته.

4- حداقل فاصله نصب تابلو از لوله های آب ، لوله های سیستم های برودتی وحرارتی وسایر لوله های سیستم های تاسیسات مکانیکی برابر 30 سانتی متر می باشد.(در فضای عمومی)

5- حداقل سطح مقطع شینه ارت ونول دارای ظرفیت مجاز 5/1 برابر کلید اصلی حفاظتی تابلو است.

6- حداقل فاصله سیم کشی روکار از لوله های گاز طبیعی برابر 5 سانتی متر می باشد.

7- در مدار پریزهایی که زیر سینک یا پشت لباسشویی وظرف شویی قرار می گیرند به دلیل خطر نشت آب کلید جریان نشتی نصب می شود.

8- مدار برق حمام دارای کلید جریان نشتی می باشد.

9- سرپیچ چراغ های مصارف عمومی تحمل جریان 10 آمپری را دارند.

10- باید حداقل 5/1 سانتی متر روی لوله هایی که در دیوار نصب شده اند وحداقل 3 سانتی متر روی لوله هایی که در کف خوابانده شده اند مصالح ساختمانی باشد.در محیط های مرطوب ونمناک باید حداقل 5 سانتی متر روی لوله های برق پوشیده شود.

11- جریان نامی کلید مینیاتوری بالادست باید مساوی یا کوچکتر از کلید جریان نشتی باشد. مثلاً برای کلید جریان نشتی 32 آمپری ، کلید مینیاتوری بالادست باید 32 یا 25 آمپر باشد واگر 40 آمپر باشد کلید جریان نشتی آسیب می بیند.

12- باید حتماً سلکتیویته یا تمایز بین کلید های مینیاتوری تابلو برق وکنتور رعایت شود مثلاً اگر کلید کنتور تیپ C است کلید تابلو تیپ B باشد تا در زمان اتصال کوتاه ابتدا تابلو واحد قطع شود.

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

بسته طلايي آموزش برقكاري ساختمان وصنعتي