دتکتور اعلام حریق

آمادگی برای آزمون نظام مهندسی -دتکتور اعلام حریق

1- وسایل تشخیص حریق می باشند.

2-

دتکتور

3- دتکتورهای دودی در برابر دود حساس بوده و عکس العمل نشان می دهد. دتکتورهای یونیزه در کشف آتش های بدون دود زیاد کاربرد دارند و در مجتمع های مسکونی، اداری و بیمارستانی استفاده می شوند. دتکتورهای اپتیکال در کشف آتش های با دود غلیظ کاربرد دارند و در انبارهای موادPVC استفاده می شوند. دتکتورهای حرارتی نسبت به افزایش درجه حرارت حساس بوده و عکس العمل نشان می دهند. دتکتورهای حرارتی در مکان هایی استفاده می شوند که دتکتورهای دودی کاربرد ندارند مانند آشپزخانه ها، اتاق های دیگ بخار، اتاق ژنراتور و....

در مجتمع های مسکونی در مکان هایی مانند آشپزخانه، موتورخانه و.. باید از دتکتورهای حرارتی استفاده شود و در اتاق ها و سایر قسمت های خانه از دتکتورهای دودی استفاده می شود.

4- در محوطه پارکینگ از دتکتورحرارتی افزایشی (ROR) استفاده می شود. این دتکتور حساس به سرعت افزایش دما می باشد.

5- حداکثر فاصله دتکتورهای حرارتی افزایشی از یکدیگر 5/7 متر می باشد . به شرط آنکه حداکثر ارتفاع سقف پارکینگ 3 متر باشد.حداکثر فاصله این دتکتورها از گوشه ها 3/5 متر می باشد. وح داکثر فاصله این دتکتور از دیوار 8/3 متر است.

6- نصب دتکتور در سقف کاذب با ارتفاع بیش از 80 سانتی متر ضروری است.

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

بسته طلايي آموزش برقكاري ساختمان وصنعتي