دلیل استفاده از فیوز فشنگی در تابلو برق واحد مسکونی چیست

http://ghods.old.iums.ac.ir/uploads/208608_p4sl9oag_125027.gifآیا می دانید دلیل استفاده از فیوزهای فشنگی در تابلو برق برخی از ساختمان های مسکونی چیست؟

حتماً می دانید در تابلو برق واحد های مسکونی از کلید های مینیاتوری استفاده می شود واین کلید ها تند کار هستند .

کلید مینیاتوری

در برخی ازتابلو برق ساختمان ها ، فیوزهای فشنگی مشاهده می شود در حالی که این فیوز ها کند کار هستند وتنها در مدارات راه اندازی الکتروموتورها کاربرد دارند .

فیوز فشنگی

پس چرا در اینگونه تابلو ها فیوز فشنگی استفاده شده است ؟

در این گونه موارد فیوز فشنگی تنها به عنوان یک کلید قطع و وصل برق استفاده می شود . ضمناً فیوز فشنگی می تواند از هادی ها ومدارات در برابر اتصال کوتاه محافظت کند .

http://ghods.old.iums.ac.ir/uploads/208608_p4sl9oag_125027.gif

بدون هيچگونه دوره آموزشي ، با خواندن يك كتاب ، برقكار ساختمان باش