دوربين مدار بسته بي سيم

دوربين مدار بسته بي سيم

در برخي از پروژه هاي كاري نمي توان از دستگاه دي وي آر براي دوربين كابل تصوير كشيد. به عبارتي ديگر در اين موارد بايد از دوربين هاي بي سيم استفاده كرد . البته اين دوربين ها نياز به تغذيه دارند وتنها در مدار آنها كابل تصوير حذف مي شود.

مجموعه آموزش ساده نصب سيستم دوربين مداربسته

در اين موارد مي توان از دستگاه راديويي آنالوگ استفاده كرد . اين دستگاه ها از فرستنده وگيرنده تشكيل شده اند . فرستنده دوربين مي باشد وگيرنده دستگاهي است كه به دي وي آرمتصل مي شود

معایب

این فرستنده ها در مقابل نویز الکترومغناطیسی دارای حساسیت بسیار بالایی می باشند که این یکی از بزرگترین ضعف این فرستنده های رادیویی آنالوگ می باشد. همچنین در زمان اجرای پروژه باید به موانع موجود در طول مسیر توجه کرد هر مانع فیزیکی مانند دیوار یا هر مانع دیگری که در مسیر باشد می تواند برد ارسال اطلاعات دوربین های مدار بسته را به حد زیادی کاهش دهد.

مجموعه آموزش ساده نصب سيستم دوربين مداربسته