رله ضربه ای

بدون هيچگونه دوره آموزشي ، با خواندن يك كتاب ، برقكار ساختمان باش

کاربرد رله ضربه ای مانند رله های راه پله می باشد با این تفاوت که در رله های راه پله هدف خاموش شدن اتوماتیک لامپ ها پس از مدت زمان تنظیمی رله است ولی در رله ضربه ای خاموش شدن اتوماتیک لامپ ها مد نظر نیست. به عبارتی دیگر در مدار رله ضربه ای با فشردن شستی، لامپ روشن و برای خاموش شدن لامپ دوباره باید شستی فشار داده شود.

 مدار رله ضربه ای