روش تست بلندگو

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

برای تست یک بلندگو پیشنهاد می کنم از یک اهم متر استفاده کنید .رابط های اهم متر را به ترمینال های بلندگو وصل کنید واهم متر را روی حالت بوق قرار دهید .شنیدن صدای بوق نشان دهنده سالم بودن سیم پیچ بلندگو می باشد وحرکت دیافراگم بلندگو به داخل وخارج نشان دهنده سالم بودن ان است .هر دو اتفاق باید با هم بیفتد. سیم پیچ ، دیافراگم وآهنربا سه قسمت اصلی یک بلندگو هستند .از تاثیر متقابل میدان مغناطیسی ثابت(آهنربا) با میدان ایجاد شده توسط عبور جریان تحریک از سیم پیچ در فاصله هوایی مابین قطب ها ، دیافراگم به ارتعاش در آمده وتولید صوت می کند.

سامانه پاسخگویی به سوالات برقکار ساختمان وصنعتی

 

يلندگو