سایر

مطالب اخیر بلاگ

دستورکار کارگاه برق

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

فایل ارائه شده از شرکت مهندسی نوین شامل مدارات برق ساختمان وتوضیحاتی در رابطه با اعلام حریق

دانلود کنید 

آموزش عملی برقکاری ساختمان تنها با خواندن یک کتاب

ادامه مطلب

دانلود کتاب تعمیرلوازم خانگی گردنده

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

شاخة: کاردانش
زمینة: صنعت
گروه تحصیلی: برق
زیرگروه: الکتروتکنیک
رشتۀ مهارتی: تعمیر لوازم خانگی برقی
1-10-101- شمارۀ رشتۀ مهارتی: 319
کد رایانه ای رشتۀ مهارتی: 9960
نام استاندارد مهارتی مبنا:
تعمیر لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده
8-55/77/1/ کد استاندارد متولی: 3
شمارۀ درس: نظری: 9934 عملی: 9935
1394

دانلود کنید

آموزش عملی برقکاری ساختمان تنها با خواندن یک کتاب

ادامه مطلب

دانلود کتاب طراحی وسیم کشی برق ساختمان های مسکونی

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

رشتۀ الكتروتكنيك
گروه برق و رايانه
شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ دهم دوره دوم متوسطه

چاپ دوم 1397

دانلود کنید

آموزش عملی برقکاری ساختمان تنها با خواندن یک کتاب

ادامه مطلب

دانلود کتاب طراحی واجرای رله های قابل برنامه ریزی

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

رشتۀ الکتروتکنیک
گروه برق و رایانه
شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه

چاپ دوم 1397

دانلود کنید

آموزش عملی برقکاری ساختمان تنها با خواندن یک کتاب

ادامه مطلب

دانلود کتاب نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

رشتۀ الکتروتکنیک
گروه برق و رایانه
شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه

چاپ دوم 1397

دانلود کنید

آموزش عملی برقکاری ساختمان تنها با خواندن یک کتاب

ادامه مطلب

دانلود کتاب طراحی ونصب تاسیسات حفاظتی وساختمان های هوشمند

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

رشته الکتروتكنیک
گروه تحصیلی برق و رایانه
شاخه فنی و حرفه ای
پایه يازدهم دوره دوم متوسطه

چاپ دوم1397

دانلود کنید

آموزش عملی برقکاری ساختمان تنها با خواندن یک کتاب

ادامه مطلب

Showing 9 - 16 of 43 items