سایر

مطالب اخیر بلاگ

دانلود کتاب کابل کشی وسیم پیچی ماشین های الکتریکی

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

رشتۀ الکتروتکنیک
گروه برق و رایانه
شاخۀ فنی و حرفه ای
پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه

چاپ دوم 1397

دانلود کنید

آموزش عملی برقکاری ساختمان تنها با خواندن یک کتاب

ادامه مطلب

دانلود کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

دانلود کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای

رشته الکتروتکنیک- الکترونیک-الکترونیک ومخابرات دریایی-شبکه ونرم افزار رایانه-گروه برق ورایانه-شاخه فنی وحرفه ای-پایه دهم دوره  دوم متوسطه

چاپ دوم 1397

دانلود کنید

آموزش عملی برقکاری ساختمان تنها با خواندن یک کتاب

ادامه مطلب

روش هاي مقابله با خطر اتصال بدنه

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

اتصال بدنه يكي از خطرات برق مي باشد ودر تعريف آن مي توان گفت عبارتست از برخورد سيم حامل جريان با بدنه فلزي دستگاه ها كه جزء مدار برق نيست.

براي مقابله با اين خطر از روش هاي زير استفاده مي شود:

1- استفاده از ولتاژ هاي پايين

2- استفاده از بدنه عايق براي دستگاه هاي برقي

3- ترانس ايزوله يا يك به يك

4- حفاظت توسط سيم نول

5- سيستم ارت

6- كليد FI( البته استفاده از اين كليد در مدارات برق براي تشخيص جريان نشتي مي باشد وبه اشتباه از اين كليد به عنوان محافظت ياد مي شود.)

آموزش عملي برقكاري ساختمان تنها با خواندن يك كتاب

ادامه مطلب

Showing 17 - 24 of 43 items