سیم وکابل

آمادگی برای آزمون نظام مهندسی - سیم وکابل

1- رنگ عایق سیم ها برای سه فاز به ترتیب قرمز زرد و سیاه می باشد. البته طبق استاندارد IEC60227-1 رنگ عایق سیم ها برای سه فاز به تریب قهوه ای سیاه وخاکستری معرفی شده است ولی بهتر است رنگ مطابق بند قبل(قرمز زرد-سیاه) باشد.

2- رنگ عایق هادی برای نول آبی کم رنگ می باشد.(N)

3- رنگ عایق هادی برای سیم ارت ، سبز وزرد راه راه می باشد.(PE)

4- رنگ عایق هادی مشترک حفاظتی وخنثی(هادی که برای ارت و نول مشترک است- PEN) ترجیحاً سبز وزرد راه راه است در غیر اینصورت آبی کم رنگ انتخاب می شود . در هر دوحالت باید در انتهای سیم با برچسب مخصوص، هادی مشترک معرفی شود.

5- رنگ شینه ها در تابلو برق باید از رنگ عایق هادی ها تبعیت کند.

6- سیم های استفاده شده در سیم کشی تا مقطع 10 میلی متر مربع از نوع مفتولی تک لا ودر سطح مقطع بالای 10 میلی متر مربع می توانند به صورت چند مفتولی باشند . جنس سیم ، مسی باشد واستفاده از سیم آلومنیومی ممنوع است.

7- سیم های فاز برگشتی از کلید ها به رنگ خاکستری یا سفید باشند.

8- استفاده از یک نول مشترک برای چند مدار که هر کدام دارای فیوز مستقل هستند ممنوع است.

9- در صورت استفاده از سیم های افشان باید سرسیم لحیم کاری شده وسپس زیر کنتاکت قرار بگیرد یا از سرسیم های مخصوص استفاده شود.

10- اتصالات سیم ها به یکدیگر با استفاده از ترمینال پیچی انجام شده و پیچیدن سیم ها به یکدیگر وچسباندن با کمک نوار چسب عایق ممنوع است.

11- استفاده از سیم چند لا وبست های میخی یا میخ معمولی در سیم کشی روکار ممنوع است.

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

بسته طلايي آموزش برقكاري ساختمان وصنعتي

برچسبها: سیم وکابل