شستی اعلام حریق

آمادگی برای آزمون نظام مهندسی - شستی اعلام حریق

1- نصب حداقل یک شستی اعلام حریق در هر طبقه ضروری است.

2- باید شستی در کنار درب خروج اصلی طبقات وجود داشته باشد و حداکثر فاصله از درب 5/1 متر می باشد.

3- ارتفاع نصب شستی اعلام حریق نسبت به کف تمام شده 120 تا 160 سانتی متر می باشد وبرای دسترسی افراد ناتوان جسمی بین 120 تا 140 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

4- نصب شستی باید به صورت روکار یا نیمه توکار باشد. تا در زمان فرار ، شستی به راحتی وسرعت دیده شود. در نصب توکار باید حداقل 15 میلی متر شستی بیرون باشد.

5- حداکثر فاصله بین دو شستی در مکان های پر خطر 30متر ودر مکان های کم خطر 45 متر می باشد.

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

بسته طلايي آموزش برقكاري ساختمان وصنعتي