شين يا باس بار چيست

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: برق صنعتی

شين يا باس بار چيست؟

از شين در تابلو هاي برق براي عبور جريان وبرقراري ارتباط بين كابل برق ورودي وتجهيزات الكتريكي موجود در تابلو برق استفاده مي شود. معمولاً شين ها از جنس مس مي باشند.

مجموعه نقشه های برق (ساختمان و صنعتی )

برچسبها: شين باس بار