طریقه شناسایی سیم های + و- در آداپتورها

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر روی: جمعه, مه 25, 2018 نقد: 0 برتر: 39

1- در صورتی که آداپتور دارای دوسیم به رنگ های آبی ومشکی باشد ،سیم آبی منفی وسیم مشکی مثبت در نظر گرفته شود.

2- در صورتی که آداپتور دارای دوسیم وهر دو به رنگ مشکی باشد ، سیم مشکی که نوشته سفید رنگ برروی خود دارد را به عنوان سیم مثبت وسیم دیگر را منفی در نظر بگیرید.

3- توسط یک ولتمتر دیجیتالی نیز می توانید بفهمید در آداپتور کدام سیم خروجی مثبت وکدام یک منفی است . تنها کافی است دو رابط ولتمتر را به دوسر سیم های خروجی آداپتور وصل کنید . حالتی را ایجاد کنید که عدد ظاهر شده روی صفحه ولتمتر مثبت باشد ، در این حالت سیم متصل شده به رابط ترمینال مشترک COM ولتمتر منفی است وسیم دیگر خروجی مثبت می باشد.

سامانه پاسخگویی به سوالات برقکار ساختمان وصنعتی

 

نقد

نقد خود را بنویسید