كليد تركيبي RCBO

كليد تركيبي RCBO

این کلید ها ترکیبی از کلید های جریان نشتی (RCD) و کلید اتوماتیک مینیاتوری(MCB)  می باشد.

كليد تركيبي RCBO

بدون هيچگونه دوره آموزشي ، با خواندن يك كتاب ، برقكار ساختمان باش