مدار اتصال رله بي متال

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: برق صنعتی

رله های حرارتی (بیمتال) توانایی حفاظت از الکتروموتورها در برابر اضافه بار(بارزیاد) را دارند. ساختمان یک رله بیمتال از دو فلزغیر هم جنس با ضریب انبساط طولی متفاوت تشکیل شده است. عبور جریان زیاد از رله باعث گرم شدن دو فلز می شود وطول آنها زیاد می شود ودر نتیجه هر دوی آنها خم می شوند. این حرکت می تواند سبب قطع یک کنتاکت شود.

آشنایی با تجهیزات الکتریکی تابلو های برق

اتصال بی متال در جریان سه فاز وتک فاز مطابق تصویر زیر می باشد :

بي متال