مقره اتكائي

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: برق صنعتی

مقره اتكائي

 بري نصب شين نول وارت در تابلو برق از مقره اتكائي استفاده مي شود. اين مقره ها از جنس پلاستيك يا چيني بوده وبه بدنه تابلو پيچ مي شوند وشين برروي مقره نصب مي شود . هدف از كاربرد مقره اتكائي در تابلو برق اين است كه شين با بدنه تابلو تماس نداشته باشد.

مجموعه نقشه های برق (ساختمان و صنعتی )

برچسبها: مقره اتكائي