نصب تابلو برق در آشپزخانه

نصب تابلو برق در آشپزخانه به شرطي مجاز است كه حداقل فاصله آن از شيرهاي آب - لوله ها واجاق گاز از يك ونيم متر كمتر نباشد .

آموزش عملي برقكاري ساختمان تنها با خواندن يك كتاب