ولتاژ تماس مجاز

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: سایر

حداكثر ولتاژ مجاز براي انسان در جريان متناوب (AC با فركانس 50 هرتز) براساس استاندارد انگلستان 50 ولت وبراساس استاندارد آلمان 65 ولت مي باشد ودر رابطه با برق مستقيم (DC) در هر دو استاندارد ياد شده 120 ولت مي باشد.

آموزش عملي برقكاري ساختمان تنها با خواندن يك كتاب