کلید های حرارتی یا کلید محافظ موتور (MPCB)

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: برق صنعتی

کلید های حرارتی یا کلید محافظ موتور (MPCB)

كاربرد اين كليد ها در مدارات راه اندازي الكتروموتوري به منظورقطع و وصل و حفاظت از الكتروموتور در برابر اتصال كوتاه واضافه بار مي باشد. مي توان اين كليدها را به جاي رله بيمتال هم استفاده كرد. حتي اين كليد ها مي توانند جايگزين كنتاكتور هم باشند. کلید های محافظ موتور دارای یک شستی قطع و وصل برای کنترل دستی می باشند.

آشنایی با تجهیزات الکتریکی تابلو های برق