کنتاکتورخازنی

ارسال شده توسط: محمداسماعيل افشاري در: برق صنعتی

در تابلو های خازنی نیز در مسیر بین کلید و خازن از کنتاکتور استفاده می شود ولی این کنتاکتور ها خازنی بوده و بسته به میزان جریان و توان خازن توان و جریان کنتاکتور محاسبه می شود.کنتاکتور خازنی کنتاکتوری است که جهت تغذیه خازنهای قدرت مانند بانک خازن اصلاح ضریب قدرت استفاده میشود.تفاوت عمده آن با کنتاکتور معمولی در سلف های کوچکی است که از طریق کنتاکتهای کمکی با کنتاکتهای اصلی به صورت موازی قرار کرفته و با توجه به خاصیت سلف در جلوگیری از تغییرات شدید جریان ِاز جریان هجومی لحظه وصل خازن که گاها تا ۴۰برابر جریان نامی البته در حدود دو سیکل میرسد جلوگیری کرده و آنرا محدود میکند .لازم به ذکر است که این کنتاکتورها نسبت به نوع معمولی گرانتر بوده و معمولا از کنتاکتورهای تایپ AC4برای خازن استفاده می شود. یا به بیان دیگر از کنتاکتورها برای قطع و وصل خازنها در تابلوهای خازنی اتوماتیک استفاده می شود. از آنجایی که در لحظه کلید زنی (سوئیچینگ) خازن رفتاری همانند اتصال کوتاه از خود نشان می دهد، این امر باعث ایجاد جریان هجومی شدید در مدار خازن می گردد. لذا کنتاکتورهای خازنی با داشتن کنتاکت های کمکی و مقاومت های محدود کننده جریان از شدت جریان هجومی می کاهند.این کنتاکتورها در قدرت های مختلف و متناسب با توان راکتیو خازن عرضه می شوند.

 

آشنایی با تجهیزات الکتریکی تابلو های برق