نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

 

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

 

قابل توجه:

- افرادي كه قصد دارند درآزمون هاي نظام مهندسي شركت كنند.

- دانشجويان برق

- برقكاران ساختماني وصنعتي

خواندن مبحث 13 مقررات ملي ساختمان الزاميست.

اخيراً ويرايش جديد مبحث 13 مقررات ملي ساختمان منتشر شده است اما خواندن تمامي اين مبحث ممكن است زمان بر و دشوار باشد .

كتابي با عنوان نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13 با تأليف آقايان ايمان سريري آجيلي- پوريا ساسان فر واحمد جعفرپور در بهار 1397 منتشر شده است . در اين كتاب تمامي نكات مهم و كاربردي مبحث 13 مقررات ملي ساختمان گردآوري شده است .

كتابي كاملاً مفيد با يادگيري سريع مبحث 13

به جرأت مي توان گفت خواندن اين كتاب در آزمون هاي نظام مهندسي بسيار موثر است حتي مي توان گفت خواندن اين كتاب براي يك برقكار ساختمان وصنعتي الزاميست.

اين كتاب توسط بهترين نويسندگان كتاب هاي رشته برق تأليف شده است.

فهرست مطالب كتاب را دانلود كنيد

 

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13

مبحث 13

 

كتاب نكات كاربردي وطبقه بندي شده مبحث 13