لطفاً ابتدا برروی لینک زیر کلیک کنید ومبلغ محصول درخواستی خود را واریز کنید . در حین خرید شماره سفارش خود را یادداشت کنید . سپس برای دریافت محصول ، نام محصول وشماره سفارش بانکی را به شماره تلفن ما در تلگرام (09139210684)  اطلاع دهید.

http://ghods.old.iums.ac.ir/uploads/208608_p4sl9oag_125027.gifwww.pardakht.spdf.ir