طراحی و محاسبات شبکه های توزیع برق

5

محصول جدید

کتاب طراحی ومحاسبات شبکه های توزیع برق

تالیف:

رضا حسن پور - سید هادی حسینی کردخیلی - هادی یوسفی - میرمحمدمحمدی تاکامی- طاهر صدر

قیمت : 15 هزار تومان

برای خرید این کتاب کافیست عدد 5 را به سامانه

50002015393512

پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره

09139210684

تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.

فهرست مطالب:

اصول ومبانی طراحی ومحاسبات شبکه های توزیع نیروی برق

مشخصات بارها (تراکم بار- ضریب بار- ضریب تلفات و...)

روش های پیش بینی باروانرژی

ترانسفورماتور و محاسبه قدرت آن

محاسبه پارامترهای الکتریکی خطوط

محاسبات اتصال کوتاه ومحاسبه مقاطع کابلها

محاسبات الکتریکی شبکه فشار ضعیف زمینی

محاسبات الکتریکی شبکه فشار ضعیف هوایی

محاسبات الکتریکی شبکه فشار ضعیف هوایی وزمینی

زمین پست

روش های جایابی پست

پخش بار به روش جاروب

جایابی بهینه خازن

محاسبه مقاومت سیستم زمین

تلفات وروش های کاهش آن

حریم ها

نوع محصول :کتاب
تعداد صفحات184صفحه
نويسندگان:رضا حسن پور - سید هادی حسینی کردخیلی - هادی یوسفی - میرمحمدمحمدی تاکامی- طاهر صدر
روش های خریدارسال عدد 5 به سامانه 50002015393512
تلفن پاسخگویی به مشکلات خرید09139210684
هزینه پستیبه مبلغ کتاب اضافه می شود
فاکتوردارد
ارسال:پست

محصولات مرتبط