مجموعه کتاب های رشته برق

کتاب  

19 محصول وجود دارد
برای خرید فایل پی دی اف این کتاب کافیست عدد 300 را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید . قیمت فایل پی دی اف کتاب همراه با پشتیبانی دائم 15 هزار تومان است. پس از دریافت کتاب میتوانید با برقکار ساختمان که به شما معرفی می شود در ارتباط باشید وسوالات خود را در زمینه مباحث کتاب ومراحل برقکاری ساختمان بپرسید.
تأليف : ايمان سريري آجيلي- پوريا ساسان فر- احمد جعفرپور چاپ بهار1397برای خرید این کتاب کافیست عدد 2 را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید. قیمت کتاب 12 هزار تومان است.
برای خرید این بسته کافیست عدد 3را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید. قیمت این بسته آموزشی 30 هزار تومان است.
کتابچه حل تشریحی آزمون نظام مهندسی برق اردیبهشت 97 (طراحی ونظارت) تالیف: مرتضی رضائی - رضا حسن پور قیمت : 15 هزار تومانبرای خرید این کتاب  کافیست عدد 4را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
کتاب طراحی ومحاسبات شبکه های توزیع برق تالیف: رضا حسن پور - سید هادی حسینی کردخیلی - هادی یوسفی - میرمحمدمحمدی تاکامی- طاهر صدر قیمت : 15 هزار تومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 5 را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
کتاب طراحی سیستم های نیرو و ارتینگ صاعقه گیر در ساختمان ها تالیف: مهندس علی فیاض - مهندس محمد جعفری قیمت: 27 هزار تومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 6 را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
کتاب تجهیزات حفاظت گذرا spd نویسندگان: مهندس احمد رضا گران - مهندس محمد جعفری - دکتر محسن نیاستی قیمت : 21 هزار تومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 7 را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد پنجم چاپ هفتم تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت : 24 هزار تومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 8را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
کتاب آزمون های ورود به حرفه ی کاردان های رشته تاسیسات برق از اسفند ماه 91 الی مرداد ماه 94 تالیف : مهندس رضا حسن پور قیمت : 20 هزار تومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 9را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق پیوست جلد سوم چاپ نهم پیوست جلد سوم چاپ نهم تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت : 21 هزار تومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 10 را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق پیوست جلد سوم چاپ یازدهم تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت 29 هزار تومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 11را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق پیوست جلد سوم چاپ چهارم پیوست جلد سوم چاپ چهارم تالیف : مهندس رضا حسن پور قیمت : 16 هزار تومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 12را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد دوم چاپ چهارم تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت : 25 هزار تومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 13را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد اول   چاپ چهارم تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت : 28 هزار تومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 14را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
کتاب هزار نکته در مورد پاسخگویی به سوالات نظام مهندسی رشته برق پیوست جلد سوم چاپ سوم تالیف: مهندس رضا حسن پور قیمت : 10 هزارتومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 15را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
پاسخنامه تشریحی و آموزشی آزمون های ورود به حرفه مهندسان رشته تاسیسات برقی از آذرماه 73 تا اسفند ماه 87 و آزمون آزمایشی شهریور 91 و سوالات تالیفی آبان 93  تالیف : مهندس رضا حسن پور  قیمت :25 هزارتومان برای خرید این کتاب کافیست عدد 16را به سامانه 50002015393512پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را...
پاسخنامه تشریحی و آموزشی آزمون های ورود به حرفه مهندسان و کاردان های رشته تاسیسات برقی  شهریور ماه 95 تالیف مهندس رضا حسن پور قیمت : 12 هزار تومان  برای خرید این کتاب کافیست عدد 17را به سامانه 50002015393512پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
پاسخنامه تشریحی و آموزشی آزمون های ورود به حرفه مهندسان رشته تاسیسات برقی از خرداد 89 تا آبان ماه 93 تالیف مهندسرضا حسن پور قیمت : 30 هزار تومان  برای خرید این کتاب کافیست عدد 18را به سامانه  50002015393512پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت کتاب درب منزل وجه را پرداخت کنید.
قیمت 93 هزار تومان برای خرید این بسته کافیست عدد 19را به سامانه 50002015393512 پیامک کنید ویا مستقیماً با شماره 09139210684 تماس بگیرید تا پس از دریافت بسته درب منزل وجه را پرداخت کنید.
نمایش 1 - 19 از 19 آیتم