نماد اعتماد الکترونیکی

لطفاً ابتدا برروی لینک زیر کلیک کنید ومبلغ محصول درخواستی خود را واریز کنید . در حین خرید شماره سفارش خود را یادداشت کنید . سپس برای دریافت محصول ، نام محصول وشماره سفارش بانکی را به شماره تلفن ما در تلگرام (09139210684)  اطلاع دهید .

www.pardakht.spdf.ir