مســـــــــــابقه علــــــــمی بـــــــرق همــــراه با  هدیـــــه آموزشــــــی

شرایط مسابقه :

- تعداد سوالات :  10 سوال

- امتیاز هر سوال: 10 امتیاز 

- مجموع امتیازات : 100  امتیاز

سوال 1:

طریقه اتصال دیمر در مدار مشابه کدام یک از تجهیزات الکتریکی می باشد ؟

سوال 2:

انواع روش های بستن کلید تبدیل در مدار را تنها نام ببرید ؟

سوال 3:

بهترین روش اتصال چراغ ها به برق چیست؟

سوال 4:

کاربرد سیم های دورشته (سیم سفید) بیشتر کجاست؟

سوال 5:

از سیم های مفتولی در چه مواردی استفاده می شود ؟ چرا؟

سوال 6:

منظور از اصلاح خاک در سیستم ارت چیست؟

سوال 7:

چرا برای راه اندازی الکتروموتورهای قدرت بالا از روش ستاره مثلث استفاده می شود؟

سوال 8:

 اندازه گیری جریان وولتاژ در سطوح بالا به کمک چه تجهیزاتی صورت می گیرد ؟

سوال 9:

کاربرد رله ضربه ای کجاست؟

سوال 10:

دلیل استفاده از رله کنترل فاز در تابلو های الکتروموتورها چیست؟

برای پاسخ به سوالات برروی لینک زیر کلیک کنید :

پـــــــــــاســـــــــــــخ