آشنایی با دستگاه UPS


UPS يک نوع منبع تغذيه بدون وقفه مي باشد . اين دستگاه داراي يک تثبيت کننده ولتاژ ويک باطري مي باشد . در زمان قطع برق شبکه ، يو پي اس برق باطري خود را تبديل به برق متناوب با فرکانس 50 هرتز مي کند ومصرف کننده را تغذيه مي کند. مي توان به يک مزيت ويک عيب در اين دستگاه اشاره کرد . مزيت آن اين است که در زمان قطع برق شبکه در تغذيه مصرف کننده ها وقفه اي حاصل نمي شود وبه عبارتي يو پي اس بلافاصله برق را وصل مي کند . عيب آن اين است که در هر جايي کاربرد ندارد . از کاربرد آن مي توان در اتاق هاي کامپيوتر ودستگاه هاي نظامي اشاره کرد .

 


یک دیدگاه بگذارید