بریکر چیست؟


بریکر یا کلید قدرت یا دیژنگتور کلیدهایی هستند که قابل قطع و وصل در زیر بار و جریان های اتصال کوتاه می باشند.

اجزاء تشکیل دهنده این کلیدها عبارتست از :

محفظه قطع – مکانیزم عملکرد-ماده عایقی وبوشینگ ها


یک دیدگاه بگذارید