ترمومتر چیست؟


ترمومتر چیست؟

در ترانسفورماتور های قدرت  برای اندازه گیری و نمایش دمای روغن و سیم پیچ استفاده می شود.

انواع ترمومتر در ترانسفورماتورهای روغنی را نام ببرید؟

ترمومتر روغن در قدرت های بالاتر از 630  کیلو ولت آمپرو ترمومتر سیم پیچ در قدرت های بالاتر از 1250 کیلوولت آمپر


یک دیدگاه بگذارید