تپ چنجر چیست؟


تپ چنجر یک سیم پیچی سری شده با سیم پیچ اصلی ترانسفورماتورقدرت می باشد که با کم و زیاد کردن تعداد دور آن به صورت دستی یا اتوماتیک ، ولتاژ خروجی ترانسفورماتور قدرت قابل تنظیم می باشد. تپ چنجر یکی از وسایل کنترل ولتاژ در پست های برق و سمت ثانویه می باشد. به عبارتی دیگر توسط تپ چنجر می توان افت ولتاژ را تا حدی جبران کرد.

انواع تپ چنجر را نام ببرید؟

  • تپ چنجر قابل کار زیر بارON LOAD که با رله ی AVR کنترل می شود.
  •  تپ چنجر غیر قابل کار زیر بارOFF  LOAD

یک دیدگاه بگذارید