جریان مجاز فتوسل


در این آموزش قصد داریم شما را با حداکثر جریان مجاز فتوسل آشنا کنیم . هر فتوسل دارای یک جریان مجاز می باشد . مثلا اگر بر روی یک فتوسل 10 آمپر نوشته شده باشد، این فتوسل تنها قادر است جریان حداکثر تا 10 آمپر را تحمل کند و اگر جریان فتوسل بیشتر از 10 آمپر شود به فتوسل آسیب می رسد.

در مواردی که جریان مصرف کننده بیشتر از جریان مجاز فتوسل است باید در مدار از یک کنتاکتور استفاده کنیم.


1 دیدگاه

یک دیدگاه بگذارید