نصب فتوسل


سلام دوستان

فتوسل وسیله ای است که توسط آن می توانیم روشنایی را به صورت اتوماتیک کنترل کنیم.

به این صورت که با تاریک شدن هوا لامپ ها روشن شوند و با روشن شدن هوا لامپ ها خاموش شوند.

در یک فیلم آموزشی طریقه نصب فتوسل را توضیح داده ایم.

می توانید سوالات خود را  در رابطه با این فیلم آموزشی بپرسید.

حتما جواب خواهیم داد.


یک دیدگاه بگذارید