وبلاگ

حفاظت های مکانیکی ترانسفورماتور های قدرت


حفاظت های مکانیکال ترانسفورماتورهای قدرت عبارتست از : رله بوخهلتس- رله جانسون- رله فشارشکن- رله عدم برگشت روغن- رله کنترل کننده سطح روغن- رله آشکار ساز هوا در کنسرواتور کاربرد

بیشتر بخوانید

ترمومتر چیست؟


ترمومتر چیست؟ در ترانسفورماتور های قدرت  برای اندازه گیری و نمایش دمای روغن و سیم پیچ استفاده می شود. انواع ترمومتر در ترانسفورماتورهای روغنی را نام ببرید؟ ترمومتر روغن در

بیشتر بخوانید

حفاظت دیفرانسیل در ترانسفورماتور قدرت


حفاظت دیفرانسیل را در ترانسفورماتورهای سه فاز توضیح دهید؟ رله دیفرانسیل جریان اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را مقایسه می کند و اگر هر گونه نامتعادلی مشاهده شد عمل کرده و

بیشتر بخوانید

تپ چنجر چیست؟


تپ چنجر یک سیم پیچی سری شده با سیم پیچ اصلی ترانسفورماتورقدرت می باشد که با کم و زیاد کردن تعداد دور آن به صورت دستی یا اتوماتیک ، ولتاژ

بیشتر بخوانید

اینترتریپ چیست؟


اینترتریپ طرح های حفاظتی می باشد که بین پست های برق توسط سیستم PLC هماهنگی می شود.این طرح ها شامل حفاظت دیستانس،اضافه ولتاژ، اتصال زمین،خرابی کلیدها و راکتور می شود.

بیشتر بخوانید