وبلاگ

لاجیک چیست؟


 باز و بستن سکسیونر ها و کلیدها و اینترلاک های بین سکسیونر و کلید، توسط گیت های منطقی ترسیم می شود که مدارات لاجیک نمیده می شود.

بیشتر بخوانید

اینترلاک چیست؟


تعریف: به منظور جلوگیری از مانور اشتباه بین سکسیونر و بریکر چفت و بست الکتریکی و مکانیکی برقرار است که اینترلاک نامیده می شود.

بیشتر بخوانید

بریکر چیست؟


بریکر یا کلید قدرت یا دیژنگتور کلیدهایی هستند که قابل قطع و وصل در زیر بار و جریان های اتصال کوتاه می باشند. اجزاء تشکیل دهنده این کلیدها عبارتست از

بیشتر بخوانید

سکسیونر چیست؟


سکسیونر چیست؟ کلیدی است که غیر قابل قطع و وصل در زیر بار و جریان های اتصال کوتاه می باشد. در سکسیونر تیغه ها قابل رویت است و به همین

بیشتر بخوانید

آغاز فعالیت در زمینه آشنایی با تجهیزات پست های برق


سلام و احترام از امروز بخش جدیدی در سایت راه اندازی کردیم با عنوان آشنایی با تجهیزات پست های برق امیدواریم بتوانیم مطالب خوبی را به اشتراک بگذاریم.

بیشتر بخوانید