وبلاگ

ترمومتر چیست؟


ترمومتر چیست؟ در ترانسفورماتور های قدرت  برای اندازه گیری و نمایش دمای روغن و سیم پیچ استفاده می شود. انواع ترمومتر در ترانسفورماتورهای روغنی را نام ببرید؟ ترمومتر روغن در

بیشتر بخوانید