وبلاگ

حفاظت دیفرانسیل در ترانسفورماتور قدرت


حفاظت دیفرانسیل را در ترانسفورماتورهای سه فاز توضیح دهید؟ رله دیفرانسیل جریان اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را مقایسه می کند و اگر هر گونه نامتعادلی مشاهده شد عمل کرده و

بیشتر بخوانید