وبلاگ

سکسیونر چیست؟


سکسیونر چیست؟ کلیدی است که غیر قابل قطع و وصل در زیر بار و جریان های اتصال کوتاه می باشد. در سکسیونر تیغه ها قابل رویت است و به همین

بیشتر بخوانید