وبلاگ

مدار نصب کلید دو پل


[kc_row _id="174042"][kc_column _id="56849"][kc_column_text _id="944436"]مدار نصب کلید دوپل : کلید دوپل دارای سه کنتاکت است . یکی مشترک ودوکنتاکت دیگر غیر مشترک هستند .کنتاکت مشترک با دوکنتاکت غیر مشترک می تواند

بیشتر بخوانید